Amiralul Gheorghe Marin, ºeful SMG, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali CiobîrcãAspect din timpul simpozionului cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali CiobîrcãSecretarul de stat Viorel Oancea la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcã
Amiralul Gheorghe Marin, șeful SMG, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 493 ori.
Aspect din timpul simpozionului cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 665 ori.
Secretarul de stat Viorel Oancea la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 551 ori.
Academicianul Dan Berindei la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali CiobîrcãGeneralul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali CiobîrcãGeneralul-maior Ion-Aurel Stanciu, ºeful SMFA, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcã
Academicianul Dan Berindei la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 460 ori.
Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 469 ori.
Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, șeful SMFA, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 514 ori.
Contraamiralul Dorin Dãnilã, ºeful SMFN, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcã
Contraamiralul Dorin Dănilă, șeful SMFN, la simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 469 ori.