Aspect de la festivitatea de dezvelire a ansamblului monumental ºi a plãcii aniversare - foto Vali CiobîrcãAlocuþiunea ministrului Mihai Stãniºoarã la festivitatea de dezvelire a ansamblului monumental ºi a plãcii aniversare - foto Vali CiobîrcãDezvelirea ansamblului monumental din faþa sediului Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la festivitatea de dezvelire a ansamblului monumental și a plăcii aniversare - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 734 ori.
Alocuțiunea ministrului Mihai Stănișoară la festivitatea de dezvelire a ansamblului monumental și a plăcii aniversare - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 798 ori.
Dezvelirea ansamblului monumental din fața sediului Ministerului Apărării Naționale - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 748 ori.
Dezvelirea plãcii aniversare a SMG - foto Vali CiobîrcãAspect de la lansarea emisiuniii filatelice ºi prezentarea panoului aniversar al SMG - foto Petricã Mihalache Preºedintele României decoreazã Drapelul de luptã al SMG - foto Cãtãlin Ovreiu
Dezvelirea plăcii aniversare a SMG - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 695 ori.
Aspect de la lansarea emisiuniii filatelice și prezentarea panoului aniversar al SMG - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 739 ori.
Președintele României decorează Drapelul de luptă al SMG - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 827 ori.
Amiralul Gheorghe Marin oferã preºedintelui României medalia ºi moneda aniversarã a SMG - foto Cãtãlin Ovreiu Aspect de la ceremonie  - foto  Petricã Mihalache
Amiralul Gheorghe Marin oferă președintelui României medalia și moneda aniversară a SMG - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 709 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 941 ori.