Ceremonia de decorare a Drapelului de luptă

Dezvelirea plãcii aniversare a SMG - foto Vali Ciobîrcã

Dezvelirea plăcii aniversare a SMG - foto Vali Ciobîrcă