Ceremonia de decorare a Drapelului de luptă

Dezvelirea ansamblului monumental din faþa sediului Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Vali Ciobîrcã

Dezvelirea ansamblului monumental din fața sediului Ministerului Apărării Naționale - foto Vali Ciobîrcă