Ceremonia de decorare a Drapelului de luptă

Amiralul Gheorghe Marin oferã preºedintelui României medalia ºi moneda aniversarã a SMG - foto Cãtãlin Ovreiu

Amiralul Gheorghe Marin oferă președintelui României medalia și moneda aniversară a SMG - foto Cătălin Ovreiu