Ceremonia de decorare a Drapelului de luptă

Preºedintele României decoreazã Drapelul de luptã al SMG - foto Cãtãlin Ovreiu

Președintele României decorează Drapelul de luptă al SMG - foto Cătălin Ovreiu