Aspect de la ceremonialul militar ºi religios prilejuit de decorarea Direcþiei Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare ºtiinþificã - foto Vali CiobîrcãParticipanþi la ceremonialul militar ºi religios prilejuit de decorarea Direcþiei Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare ºtiinþificã - foto Vali Ciobîrcã Aspect de la ceremonialul militar ºi religios prilejuit de decorarea Direcþiei Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare ºtiinþificã - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la ceremonialul militar și religios prilejuit de decorarea Direcției Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 606 ori.
Participanți la ceremonialul militar și religios prilejuit de decorarea Direcției Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 467 ori.
Aspect de la ceremonialul militar și religios prilejuit de decorarea Direcției Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 433 ori.
Aspect de la dezvelirea Monumentului Topogeodezilor Militari - foto Vali CiobîrcãAspect de la dezvelirea Monumentului Topogeodezilor Militari - foto Vali Ciobîrcã ªeful Direcþiei Topografice Militare primeºte Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare ºtiinþificã - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la dezvelirea Monumentului Topogeodezilor Militari - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 564 ori.
Aspect de la dezvelirea Monumentului Topogeodezilor Militari - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 518 ori.
Șeful Direcției Topografice Militare primește Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 497 ori.
Defilarea gãrzii de onoare ºi a personalului Direcþiei topografice Militare - foto Vali Ciobîrcã
Defilarea gărzii de onoare și a personalului Direcției topografice Militare - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 458 ori.