Georgeta Gavrilã, secretarul general al MApN, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, rectorul/comandantul UNAp ºi Constantin Moºtoflei, directorul Centrului de Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate din cadrul UNAp pe timpul evenimentului - foto Eugen Mihai
(. MoND Secretary General, Georgeta Gavrilã, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Rector/Commandant of the National University of Defence and Constantin Moºtoflei, Director of the Centre for Defence and Security Strategic Strategis Studies, during the event)Aspecte de la sesiunea ºtiinþificã - foto Eugen Mihai
(Aspects from the seminar) Reprezentaþi din diferite þãri participanþi la eveniment - foto Eugen Mihai
(Representatives from various countries participating in the event - photo Eugen Mihai)
Georgeta Gavrilă, secretarul general al MApN, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, rectorul/comandantul UNAp și Constantin Moștoflei, directorul Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul UNAp pe timpul evenimentului - foto Eugen Mihai
(. MoND Secretary General, Georgeta Gavrilă, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Rector/Commandant of the National University of Defence and Constantin Moștoflei, Director of the Centre for Defence and Security Strategic Strategis Studies, during the event)
Vizualizat: 711 ori.
Aspecte de la sesiunea științifică - foto Eugen Mihai
(Aspects from the seminar)
Vizualizat: 638 ori.
Reprezentați din diferite țări participanți la eveniment - foto Eugen Mihai
(Representatives from various countries participating in the event - photo Eugen Mihai)
Vizualizat: 731 ori.
Influenþa domeniului spaþial în securitatea ºi apãrarea europeanã prezentatã ºi printr-o expoziþie la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Eugen Mihai
(The influence of the space concernment over the European defence and security is presented through an exhibition set up at the National Military Club - photo Eugen Mihai)
Influența domeniului spațial în securitatea și apărarea europeană prezentată și printr-o expoziție la Palatul Cercului Militar Național - foto Eugen Mihai
(The influence of the space concernment over the European defence and security is presented through an exhibition set up at the National Military Club - photo Eugen Mihai)
Vizualizat: 647 ori.