Procesul electoral din 22 noiembrie 2009

Urnele de vot pregãtite în sala special amenajatã în Kosovo - foto Cristian Timoº

Urnele de vot pregătite în sala special amenajată în Kosovo - foto Cristian Timoș