Procesul electoral din 22 noiembrie 2009

Comandantul batalionului ROFND XIX voteazã în secþia special organizatã în Kosovo - foto Cristian Timoº

Comandantul batalionului ROFND XIX votează în secția special organizată în Kosovo - foto Cristian Timoș