Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu ºeful SMG - foto Petricã Mihalache
(Aspects from the official talks with the Chief of General Staff) Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu ºeful SMG - foto Petricã Mihalache
(Aspects from the official talks with the Chief of General Staff) Delegaþia americanã pe timpul întâlnirii cu conducerea MApN - foto Petricã Mihalache
(The American delegation while talking with the Romanian MoND leaders)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu șeful SMG - foto Petrică Mihalache
(Aspects from the official talks with the Chief of General Staff)
Vizualizat: 931 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu șeful SMG - foto Petrică Mihalache
(Aspects from the official talks with the Chief of General Staff)
Vizualizat: 891 ori.
Delegația americană pe timpul întâlnirii cu conducerea MApN - foto Petrică Mihalache
(The American delegation while talking with the Romanian MoND leaders)
Vizualizat: 765 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu secretarul de stat pentru Armamente - foto Petricã Mihalache
(Aspects from the official talks with the State Secretary for Armaments)Schimb de cadouri oficiale între secretarul de stat Aurel Lascu ºi congresmanul Ike Skelton - foto Petricã Mihalache
(Exchange of official gifts between State Secretary Aurel and congressman Ike Skelton) Fotografie oficialã la finalul întâlnirii - foto Petricã Mihalache
(Official group photo at the end of the meeting)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu secretarul de stat pentru Armamente - foto Petrică Mihalache
(Aspects from the official talks with the State Secretary for Armaments)
Vizualizat: 757 ori.
Schimb de cadouri oficiale între secretarul de stat Aurel Lascu și congresmanul Ike Skelton - foto Petrică Mihalache
(Exchange of official gifts between State Secretary Aurel and congressman Ike Skelton)
Vizualizat: 702 ori.
Fotografie oficială la finalul întâlnirii - foto Petrică Mihalache
(Official group photo at the end of the meeting)
Vizualizat: 782 ori.
Fruntaºul Claudiu Butoi de vorbã cu ºeful Statului Major al Fortelor Terestre ºi un congresman american - foto Petricã Mihalache
(Lance Corporal Claudiu Butoi talking to Chief of Land Forces Staff and an American congressman)Preºedintele Comisiei de Apãrare a a Camerei Reprezentanþilor discutã cu caporalul Marius Iovi - foto Petricã Mihalache
(The Cairman of the Defence Committee of the US House of Representatives talking to Corporal Marius Iovi) Sergentul Costinel Slãniceanu, de vorbã cu oaspeþii americani - foto Petricã Mihalache
(Sergent Costinel Slãniceanu talking to the American guests)
Fruntașul Claudiu Butoi de vorbă cu șeful Statului Major al Fortelor Terestre și un congresman american - foto Petrică Mihalache
(Lance Corporal Claudiu Butoi talking to Chief of Land Forces Staff and an American congressman)
Vizualizat: 762 ori.
Președintele Comisiei de Apărare a a Camerei Reprezentanților discută cu caporalul Marius Iovi - foto Petrică Mihalache
(The Cairman of the Defence Committee of the US House of Representatives talking to Corporal Marius Iovi)
Vizualizat: 736 ori.
Sergentul Costinel Slăniceanu, de vorbă cu oaspeții americani - foto Petrică Mihalache
(Sergent Costinel Slăniceanu talking to the American guests)
Vizualizat: 706 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dan Ghica-Radu discutã cu caporalul Marius Iovi - foto Petricã Mihalache
(Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu talking to corporal Marius Iovi) Sergentul-major Adrian Creþu în dialog cu un congresman american - foto Petricã Mihalache
(Sergentl-Major Adrian Creþu during a dialog with an American congressman) Fruntaºul Mihai Porumb primeºte vizita congresmanilor americani - foto Petricã Mihalache
(Lance Corporal Mihai Porumb receiving a visit from the American congress)
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dan Ghica-Radu discută cu caporalul Marius Iovi - foto Petrică Mihalache
(Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu talking to corporal Marius Iovi)
Vizualizat: 771 ori.
Sergentul-major Adrian Crețu în dialog cu un congresman american - foto Petrică Mihalache
(Sergentl-Major Adrian Crețu during a dialog with an American congressman)
Vizualizat: 694 ori.
Fruntașul Mihai Porumb primește vizita congresmanilor americani - foto Petrică Mihalache
(Lance Corporal Mihai Porumb receiving a visit from the American congress)
Vizualizat: 696 ori.
Militari români rãniþi în teatrele de operaþii împreunã cu oaspeþii - foto Petricã Mihalache
(Romanian soldiers, wounded in TOs, and their guests)
Militari români răniți în teatrele de operații împreună cu oaspeții - foto Petrică Mihalache
(Romanian soldiers, wounded in TOs, and their guests)
Vizualizat: 820 ori.