Delegație a Comisiei de Apărare a Camerei Reprezentanților a SUA în vizită la Ministerul Apărării Naționale (A delegation from the Defence Committee of the US House of Representatives on official visit at the Ministry of National Defence)

Fruntaºul Claudiu Butoi de vorbã cu ºeful Statului Major al Fortelor Terestre ºi un congresman american - foto Petricã Mihalache
(Lance Corporal Claudiu Butoi talking to Chief of Land Forces Staff and an American congressman)

Fruntașul Claudiu Butoi de vorbă cu șeful Statului Major al Fortelor Terestre și un congresman american - foto Petrică Mihalache
(Lance Corporal Claudiu Butoi talking to Chief of Land Forces Staff and an American congressman)