Parada militară de 1 Decembrie (Military Parade on December the 1st)

Regimentul 30 Gardã prezintã onorul preºedintelui României - Valentin Ciobîrcã
(30th Guard Regiment salutes the President of Romania)

Regimentul 30 Gardă prezintă onorul președintelui României - Valentin Ciobîrcă
(30th Guard Regiment salutes the President of Romania)