Oficialitãþi militare ºi civile participante la eveniment - Valentin Ciobîrcã
(Military and civil officials participants in the event)Preºedintele României depune o coroanã de flori în memoria eroilor neamului - Valentin Ciobîrcã
(President of Romania lays a wreath in memory of the people’s heroes)Generalul-maior Ion Pâlºoiu, comandantul Paradei, trece pe sub Arcul de Triumf - Valentin Ciobîrcã
(Major General Ion Pâlºoiu, the Commander of the Parade marching under the Triumphal Arch)
Oficialități militare și civile participante la eveniment - Valentin Ciobîrcă
(Military and civil officials participants in the event)
Vizualizat: 1130 ori.
Președintele României depune o coroană de flori în memoria eroilor neamului - Valentin Ciobîrcă
(President of Romania lays a wreath in memory of the people’s heroes)
Vizualizat: 955 ori.
Generalul-maior Ion Pâlșoiu, comandantul Paradei, trece pe sub Arcul de Triumf - Valentin Ciobîrcă
(Major General Ion Pâlșoiu, the Commander of the Parade marching under the Triumphal Arch)
Vizualizat: 976 ori.
Prezentarea Drapelelor de epocã ºi steagurilor de identificare ale Statului Major General ºi categoriilor de forþe - Valentin Ciobîrcã
(Expounding the period Colours and the identification flags of the General Staff and services) Defilarea militarilor din Forþele Terestre - foto Valentin Ciobîrcã
(The Land Forces’ soldiers marchin)Defilarea militarilor din Forþele Aeriene - foto Valentin Ciobîrcã
(Major General Ion Pâlºoiu, the Commander of the Parade marching under the Triumphal Arch)
Prezentarea Drapelelor de epocă și steagurilor de identificare ale Statului Major General și categoriilor de forțe - Valentin Ciobîrcă
(Expounding the period Colours and the identification flags of the General Staff and services)
Vizualizat: 989 ori.
Defilarea militarilor din Forțele Terestre - foto Valentin Ciobîrcă
(The Land Forces’ soldiers marchin)
Vizualizat: 1025 ori.
Defilarea militarilor din Forțele Aeriene - foto Valentin Ciobîrcă
(Major General Ion Pâlșoiu, the Commander of the Parade marching under the Triumphal Arch)
Vizualizat: 987 ori.
Defilarea militarilor din Forþele Navale - foto Valentin Ciobîrcã
(The Navy Forces’ soldiers marching) Detaºamentele militare trec pe sub Arcul de Triumf - Valentin Ciobîrcã
(Military detachments marching under the Triumphal Arch) Elevii colegiilor militare prezente la Paradã - Valentin Ciobîrcã
(Students from the military colleges at the Parade)
Defilarea militarilor din Forțele Navale - foto Valentin Ciobîrcă
(The Navy Forces’ soldiers marching)
Vizualizat: 966 ori.
Detașamentele militare trec pe sub Arcul de Triumf - Valentin Ciobîrcă
(Military detachments marching under the Triumphal Arch)
Vizualizat: 1005 ori.
Elevii colegiilor militare prezente la Paradă - Valentin Ciobîrcă
(Students from the military colleges at the Parade)
Vizualizat: 998 ori.
Avionul C 130 Hercules survoleazã Piaþa Arcului de Triumf - foto Petricã Mihalache
(C 130 Hercules Aircraft overflying the Triumphal Arch Square) Formaþie de MiG-uri peste Arcul de Triumf - foto Petricã Mihalache
(MiGs flight formation over the Triumphal Arch) Blindate uºoare aparþinând Statului Major al Forþelor Terestre trec prin Piaþa Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcã
(Light armoured vehicles form the Land Forces Staff passing through the Triumphal Arch Square)
Avionul C 130 Hercules survolează Piața Arcului de Triumf - foto Petrică Mihalache
(C 130 Hercules Aircraft overflying the Triumphal Arch Square)
Vizualizat: 1128 ori.
Formație de MiG-uri peste Arcul de Triumf - foto Petrică Mihalache
(MiGs flight formation over the Triumphal Arch)
Vizualizat: 916 ori.
Blindate ușoare aparținând Statului Major al Forțelor Terestre trec prin Piața Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcă
(Light armoured vehicles form the Land Forces Staff passing through the Triumphal Arch Square)
Vizualizat: 923 ori.
Transportoare blindate aparþinând Statului Major al Forþelor Terestre trec prin Piaþa Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcã 
(Light armoured vehicles form the Land Forces Staff passing through the Triumphal Arch Square) Pe sub Arcul de Trimf trece autotunul antiaerian Gepard - foto Valentin Ciobîrcã
(“Gepard” anti-aircraft gun passing under the Triumphal Arch)Militarii de la Centrul de scafandri trec prin piata Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcã
(Soldiers from the Divers Centre passing through the Triumphal Arch Square)
Transportoare blindate aparținând Statului Major al Forțelor Terestre trec prin Piața Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcă
(Light armoured vehicles form the Land Forces Staff passing through the Triumphal Arch Square)
Vizualizat: 930 ori.
Pe sub Arcul de Trimf trece autotunul antiaerian Gepard - foto Valentin Ciobîrcă
(“Gepard” anti-aircraft gun passing under the Triumphal Arch)
Vizualizat: 942 ori.
Militarii de la Centrul de scafandri trec prin piata Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobîrcă
(Soldiers from the Divers Centre passing through the Triumphal Arch Square)
Vizualizat: 963 ori.