Generalul de armatã (în retragere) Ion Tutoveanu (Army General ret.Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru  Personalitãþi participante la ceremonie (Personalities during the ceremony)- foto Toma DumitruSecretarul de stat Viorel Oancea oferã în dar o sabie generalului Tutoveanu (State Secretary Viorel Oancea offers a sword as present to General Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru
Generalul de armată (în retragere) Ion Tutoveanu (Army General ret.Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1654 ori.
Personalități participante la ceremonie (Personalities during the ceremony)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1324 ori.
Secretarul de stat Viorel Oancea oferă în dar o sabie generalului Tutoveanu (State Secretary Viorel Oancea offers a sword as present to General Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1178 ori.
Generalul-locotenent ªtefan Oprea oferã o diplomã de excelenþã ºi o plachetã omagialã (Lt. General Stefan Oprea offers the Diploma of Excelency and the Plaque of Honor)- foto Toma DumitruGeneralul-maior Ion-Aurel Stanciu, ºeful SMFA, adresându-se audienþei (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff, adresses to the audiance)- foto Toma DumitruGeneralul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT, oferã Emblema de Onoare a Forþelor Terestre - foto Toma Dumitru
Generalul-locotenent Ștefan Oprea oferă o diplomă de excelență și o plachetă omagială (Lt. General Stefan Oprea offers the Diploma of Excelency and the Plaque of Honor)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1243 ori.
Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, șeful SMFA, adresându-se audienței (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff, adresses to the audiance)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1210 ori.
Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT, oferă Emblema de Onoare a Forțelor Terestre - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1135 ori.
Contraamiralul Niculae Vâlsan, locþiitorul ºefului SMFN, oferã Emblema de Onoare a Forþelor navale (Rear Admiral Nicolae Valsan deputy chief of the Navy staff offers the Emblem of Honor) - foto Toma DumitruGeneralul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I", oferã o distincþie generalului Tutoveanu (Lt.General Teodor Frunzeti, commander of the National University of Defense "Carol I" offers a distinction to General Ion Tutoveanu)- foto Toma DumitruFoºti ºefi ai Statului Major General prezenþi la aniversarea generalului Tutoveanu (Former chiefs of General Staff)- foto Toma Dumitru
Contraamiralul Niculae Vâlsan, locțiitorul șefului SMFN, oferă Emblema de Onoare a Forțelor navale (Rear Admiral Nicolae Valsan deputy chief of the Navy staff offers the Emblem of Honor) - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1116 ori.
Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universității Naționale de Apărare "Carol I", oferă o distincție generalului Tutoveanu (Lt.General Teodor Frunzeti, commander of the National University of Defense "Carol I" offers a distinction to General Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1164 ori.
Foști șefi ai Statului Major General prezenți la aniversarea generalului Tutoveanu (Former chiefs of General Staff)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1470 ori.
Oficialitãþile participante la ceremonie (Officials)- foto Toma Dumitru
Oficialitățile participante la ceremonie (Officials)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 1330 ori.