Daruri pentru copiii militarilor căzuți la datorie și răniți în misiuni (Gifts for the children of the killed in actions militaries)

Generalul-maior Ion ªtefan se adreseazã copiilor prezenþi la eveniment (Major General Ion Stefan adresses to the children)- foto Petricã Mihalache

Generalul-maior Ion Ștefan se adresează copiilor prezenți la eveniment (Major General Ion Stefan adresses to the children)- foto Petrică Mihalache