Daruri pentru copiii militarilor căzuți la datorie și răniți în misiuni (Gifts for the children of the killed in actions militaries)

Copiii invitaþi la Sãrbãtoarea Pomului de Crãciun, la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (The children invited to participate in the Christmas Tree Celebration at the MoND HQ)- foto Petricã Mihalache

Copiii invitați la Sărbătoarea Pomului de Crăciun, la sediul Ministerului Apărării Naționale (The children invited to participate in the Christmas Tree Celebration at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache