Generalul maior Visarion NEAGOE, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit, felicitã militarii - foto SMGFelicitarea militarilor cu prilejul sãrbãtorilor de iarna - foto SMGGeneralul locotenent ªtefan Oprea oferã o icoana preotului militar - foto SMG
Generalul maior Visarion NEAGOE, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit, felicită militarii - foto SMG
Vizualizat: 2337 ori.
Felicitarea militarilor cu prilejul sărbătorilor de iarna - foto SMG
Vizualizat: 2263 ori.
Generalul locotenent Ștefan Oprea oferă o icoana preotului militar - foto SMG
Vizualizat: 2352 ori.
Întâlnirea delegaþiei SMG cu comandanþii structurilor din Qalat - foto SMG
Întâlnirea delegației SMG cu comandanții structurilor din Qalat - foto SMG
Vizualizat: 2219 ori.