Aspect din timpul ceremoniei militare de învestire a ministrului apãrãrii naþionale desfãºurate la sediul MApN (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petricã Mihalache Preºedintele Traian Bãsescu întâmpinat la sediul MApN de ºefii structurilor centrale ºi ai categoriilor de forþe (President Traian Basescu is welcomed by the chiefs of central structures and services at the MoND HQ)- foto Vali CiobîrcãAspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Ministerul Apãrãrii Naþionale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremoniei militare de învestire a ministrului apărării naționale desfășurate la sediul MApN (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1227 ori.
Președintele Traian Băsescu întâmpinat la sediul MApN de șefii structurilor centrale și ai categoriilor de forțe (President Traian Basescu is welcomed by the chiefs of central structures and services at the MoND HQ)- foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 1515 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Ministerul Apărării Naționale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1314 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Ministerul Apãrãrii Naþionale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ- foto Petricã Mihalache Aspect din timpul ceremoniei de învestire a ministrului apãrãrii naþionale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petricã MihalacheMinistrul Mihai Stãniºoarã se adreseazã audienþei(Minister Mihai Stanisoara addresses to the audiance)-  foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Ministerul Apărării Naționale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1442 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de învestire a ministrului apărării naționale (Aspect from the Military Investment Ceremony at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1422 ori.
Ministrul Mihai Stănișoară se adresează audienței(Minister Mihai Stanisoara addresses to the audiance)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1210 ori.
Participanþi la ceremonia de învestire a ministrului apãrãrii naþionale (Participants in the Investment Ceremony of the Minister of National Defence) - foto Petricã MihalacheMinistrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei (Minister Gabriel Oprea  addresses to the audiance)- foto Petricã MihalachePreºedintele României se adreseazã audienþei (President of Romania addresses to the audiance) - foto Petricã Mihalache
Participanți la ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale (Participants in the Investment Ceremony of the Minister of National Defence) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1589 ori.
Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței (Minister Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1398 ori.
Președintele României se adresează audienței (President of Romania addresses to the audiance) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1202 ori.
Ministrul Mihai Stãniºoarã primeºte un cadou simbolic (Minister Mihai Stanisoara receives a symbolic present)- foto Vali Ciobîrcã
Ministrul Mihai Stănișoară primește un cadou simbolic (Minister Mihai Stanisoara receives a symbolic present)- foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 1329 ori.