Comandantul ISAF în vizită la militarii români (The ISAF Commander Visiting the Romanian Militaries)

Comandantul batalionului românesc împreunã cu militarii din baza româneascã de la Sagay Ghar (The commander of the Romanian Battalion and his soldiers in Sagay Ghar Romanian base)- foto Cornelia Popa

Comandantul batalionului românesc împreună cu militarii din baza românească de la Sagay Ghar (The commander of the Romanian Battalion and his soldiers in Sagay Ghar Romanian base)- foto Cornelia Popa