Schimb de cadouri simbolice între ºeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, ºi generalul-maior Mart de KRUIF, fostul comandant al Comandamentului Regional de Sud din Afganistan (Exchange of presents between the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Mart de Kruif, former commander of Regional Command South in Afghanistan)- foto Valentin CiobîrcãDiscuþii oficiale între amiralul Gheorghe Marin ºi generalul-maior Mart de KRUIF (Official talks between Admiral Gheorghe Marin and Major General Mart de Kruif)- foto Valentin CiobîrcãGeneralul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universitãþii Naþionale de Apãrare, se adreseazã cursanþilor de la universitate ºi de la Colegiul Naþional de Apãrare (Lieutenant General Teodor Frunzeti commander of the NDU addressing to the NDU and NDC students) - foto Valentin Ciobîrcã
Schimb de cadouri simbolice între șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, și generalul-maior Mart de KRUIF, fostul comandant al Comandamentului Regional de Sud din Afganistan (Exchange of presents between the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Mart de Kruif, former commander of Regional Command South in Afghanistan)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 733 ori.
Discuții oficiale între amiralul Gheorghe Marin și generalul-maior Mart de KRUIF (Official talks between Admiral Gheorghe Marin and Major General Mart de Kruif)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 893 ori.
Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universității Naționale de Apărare, se adresează cursanților de la universitate și de la Colegiul Național de Apărare (Lieutenant General Teodor Frunzeti commander of the NDU addressing to the NDU and NDC students) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 913 ori.
Generalul-maior Mart de KRUIF se adreseazã audienþei (Major General Mart de Kruif addressing to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcã Generalul-maior Mart de KRUIF, fostul comandant al Comandamentului Regional de Sud din Afganistan, ºi generalul de flotilã aerianã Liviu Burhalã, locþiitorul comandantului Comandamentului operaþional întrunit, susþin o conferinþã de presã la UNAp (Major General Mart de Kruif, former commander of Regional Command South in Afghanistan and Air Flotilla General Liviu Burhala, deputy commander of Joint Operational Command during the press conference) - foto Valentin Ciobîrcã
Generalul-maior Mart de KRUIF se adresează audienței (Major General Mart de Kruif addressing to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 687 ori.
Generalul-maior Mart de KRUIF, fostul comandant al Comandamentului Regional de Sud din Afganistan, și generalul de flotilă aeriană Liviu Burhală, locțiitorul comandantului Comandamentului operațional întrunit, susțin o conferință de presă la UNAp (Major General Mart de Kruif, former commander of Regional Command South in Afghanistan and Air Flotilla General Liviu Burhala, deputy commander of Joint Operational Command during the press conference) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 849 ori.