Vizita generalului-maior Mart de KRUIF în România (Major General Mart de Kruif in visit in Romania)

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universitãþii Naþionale de Apãrare, se adreseazã cursanþilor de la universitate ºi de la Colegiul Naþional de Apãrare (Lieutenant General Teodor Frunzeti commander of the NDU addressing to the NDU and NDC students) - foto Valentin Ciobîrcã

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universității Naționale de Apărare, se adresează cursanților de la universitate și de la Colegiul Național de Apărare (Lieutenant General Teodor Frunzeti commander of the NDU addressing to the NDU and NDC students) - foto Valentin Ciobîrcă