Ministrul Gabriel Oprea salutã Drapelul la Statul Major al Forþelor Terestre (Minister Gabriel Oprea honors the Combat Flag of the Land Forces Staff)- foto SMFTTrecerea în revistã a Gãrzii de onoare (The review of the Guard of Honor)- foto SMFTAspect de la activitatea de autoevaluare a stãrii Forþelor Terestre în anul 2009 (Aspect from the meeting at the Land Forces HQ)- foto SMFT
Ministrul Gabriel Oprea salută Drapelul la Statul Major al Forțelor Terestre (Minister Gabriel Oprea honors the Combat Flag of the Land Forces Staff)- foto SMFT
Vizualizat: 1129 ori.
Trecerea în revistă a Gărzii de onoare (The review of the Guard of Honor)- foto SMFT
Vizualizat: 1172 ori.
Aspect de la activitatea de autoevaluare a stării Forțelor Terestre în anul 2009 (Aspect from the meeting at the Land Forces HQ)- foto SMFT
Vizualizat: 1279 ori.
Ministrul Apãrãrii Naþionale ºi ºeful Statului Major General sunt întâmpinaþi de ºeful Statului Major al Forþelor Navale (Minister of National Defence and chief of General Staff are welcomed by the chief of Navy Staff)- foto ªtefan Ciocan Aspect din timpul activitãþii de autoevaluare la SMFN (Aspect from the meeting)- foto ªtefan Ciocan Aspect de la ºedinta de autoevaluare de la SMFN (Aspect from the meeting at the Navy Staff HQ)- foto ªtefan Ciocan
Ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major General sunt întâmpinați de șeful Statului Major al Forțelor Navale (Minister of National Defence and chief of General Staff are welcomed by the chief of Navy Staff)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 985 ori.
Aspect din timpul activității de autoevaluare la SMFN (Aspect from the meeting)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1128 ori.
Aspect de la ședinta de autoevaluare de la SMFN (Aspect from the meeting at the Navy Staff HQ)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1162 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale trece în revistã Garda de onoare, la SMFA (Minister of National defence reviews the Guard of Honor at the Air Force HQ)- foto Petricã MihalacheMinistrul Gabriel Oprea salutã Drapelul la Statul Major al Forþelor Aeriene (Minister Gabriel Oprea honors the National Colors the Air Force HQ)- foto Petricã MihalacheAspect de la ºedinþa de autoevaluare a SMFA (Aspect from the meeting at the Air Force HQ) - foto Adrian Sultãnoiu
Ministrul apărării naționale trece în revistă Garda de onoare, la SMFA (Minister of National defence reviews the Guard of Honor at the Air Force HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1199 ori.
Ministrul Gabriel Oprea salută Drapelul la Statul Major al Forțelor Aeriene (Minister Gabriel Oprea honors the National Colors the Air Force HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1072 ori.
Aspect de la ședința de autoevaluare a SMFA (Aspect from the meeting at the Air Force HQ) - foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 1091 ori.