Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Trecerea în revistã a Gãrzii de onoare (The review of the Guard of Honor)- foto SMFT

Trecerea în revistă a Gărzii de onoare (The review of the Guard of Honor)- foto SMFT