Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a SMFA (Aspect from the meeting at the Air Force HQ) - foto Adrian Sultãnoiu

Aspect de la ședința de autoevaluare a SMFA (Aspect from the meeting at the Air Force HQ) - foto Adrian Sultănoiu