Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Aspect din timpul activitãþii de autoevaluare la SMFN (Aspect from the meeting)- foto ªtefan Ciocan

Aspect din timpul activității de autoevaluare la SMFN (Aspect from the meeting)- foto Ștefan Ciocan