Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Ministrul apãrãrii naþionale trece în revistã Garda de onoare, la SMFA (Minister of National defence reviews the Guard of Honor at the Air Force HQ)- foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale trece în revistă Garda de onoare, la SMFA (Minister of National defence reviews the Guard of Honor at the Air Force HQ)- foto Petrică Mihalache