Autoevaluarea activității Statului Major General pe anul 2009 (The General Staff annual report on 2009)

Ministrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei (Minister Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței (Minister Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcă