Autoevaluarea activității Statului Major General pe anul 2009 (The General Staff annual report on 2009)

ªeful SMG se adreseazã audienþei (Chief of General Staff addresses to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcã

Șeful SMG se adresează audienței (Chief of General Staff addresses to the audiance)- foto Valentin Ciobîrcă