Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, se adreseazã celor prezenþi la eveniment (The National Defence Minister, Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Dumitru TomaFotografie de grup cu participanþii la Adunarea Solemnã (The participants in the Solemn Meeting)- foto Dumitru TomaFotografie de grup cu membrii famiilor celor care ºi-au pierdut viaþa în teatrele de operaþi (Family photo with the relatives of the killed in actions in theaters of operations) - foto Sorin Lupºa
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, se adresează celor prezenți la eveniment (The National Defence Minister, Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 359 ori.
Fotografie de grup cu participanții la Adunarea Solemnă (The participants in the Solemn Meeting)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 536 ori.
Fotografie de grup cu membrii famiilor celor care și-au pierdut viața în teatrele de operați (Family photo with the relatives of the killed in actions in theaters of operations) - foto Sorin Lupșa
Vizualizat: 484 ori.