Adunarea Solemnă dedicată Zilei Unirii Principatelor Române de la Palatul Cercului Militar Național (The Solemn Meeting celebrating the Day of Unification of the Romanian Principalities at the National Military Club Palace)

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, se adreseazã celor prezenþi la eveniment (The National Defence Minister, Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Dumitru Toma

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, se adresează celor prezenți la eveniment (The National Defence Minister, Gabriel Oprea addresses to the audiance)- foto Dumitru Toma