Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene,  împreunã cu cei doi veterani (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff and the two veterans)- foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul festivitãþii (Aspect from the event)- foto Cãtãlin OvreiuOficiali români ºi americani participanþi la eveniment (Romanian and US officials)- foto Cãtãlin Ovreiu
Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, împreună cu cei doi veterani (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff and the two veterans)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 944 ori.
Aspect din timpul festivității (Aspect from the event)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 881 ori.
Oficiali români și americani participanți la eveniment (Romanian and US officials)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 701 ori.
Întâlnire emoþionantã între generalul de flotilã aerianã (r) Ion Dobran (dreapta) ºi colonelul (r) american Barrie Davis (Air Flotilla General (R) Ion Dobran  and Colonel (R)Barrie Davis)- foto Cãtãlin Ovreiu
Întâlnire emoționantă între generalul de flotilă aeriană (r) Ion Dobran (dreapta) și colonelul (r) american Barrie Davis (Air Flotilla General (R) Ion Dobran and Colonel (R)Barrie Davis)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 798 ori.