Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase de la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei(Aspect from the military and religious ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petricã 
MihalacheOficialitãþi civile ºi militare prezente la festivitãþile desfãºurate la Bucureºti (Military and civilian officials during the ceremonies in Bucharest)- foto Petricã Mihalache Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea depune o coroanã de flori(The National Defence Minister Gabriel Oprea lays a wreath) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase de la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei(Aspect from the military and religious ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petrică
Mihalache
Vizualizat: 504 ori.
Oficialități civile și militare prezente la festivitățile desfășurate la București (Military and civilian officials during the ceremonies in Bucharest)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 484 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea depune o coroană de flori(The National Defence Minister Gabriel Oprea lays a wreath) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 511 ori.
Coroane de flori depuse la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Wreath laying ceremonyat the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petricã MihalacheDepuneri de coroane de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Wreath laying ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petricã 
MihalacheAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase de la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Aspect from the military and religious ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petricã 
Mihalache
Coroane de flori depuse la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Wreath laying ceremonyat the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 409 ori.
Depuneri de coroane de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Wreath laying ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petrică
Mihalache
Vizualizat: 447 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase de la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei (Aspect from the military and religious ceremony at the Monument of Alexandru Ioan Cuza on Dealul Patriarhiei)- foto Petrică
Mihalache
Vizualizat: 405 ori.