Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies all over the country)

Focºani - Preºedintele Traian Bãsescu salutã Garda de Onoare (Focsani - President Traian Basecu reviews the Guard of Honor)- foto Toni Ene

Focșani - Președintele Traian Băsescu salută Garda de Onoare (Focsani - President Traian Basecu reviews the Guard of Honor)- foto Toni Ene