Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies all over the country)

Focºani - Defilarea militarilor focºãneni (Focsani- Military parade)- foto Toni Ene

Focșani - Defilarea militarilor focșăneni (Focsani- Military parade)- foto Toni Ene