Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies all over the country)

Iaºi - Retragerea cu torþe (Iasi-Retreat with torches)- foto Edi Borhan

Iași - Retragerea cu torțe (Iasi-Retreat with torches)- foto Edi Borhan