Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies all over the country)

Iaºi - Preºedintele României, Traian Bãsescu, salutã Garda de Onoare (Iasi-President Traian Basescu honors the Guard of Honor)- foto Edi Borhan

Iași - Președintele României, Traian Băsescu, salută Garda de Onoare (Iasi-President Traian Basescu honors the Guard of Honor)- foto Edi Borhan