Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, se adreseazã rudelor eroilor cãzuþi la datorie ºi militarilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte (The Minister of National Defence addresses to the relatives of the heroes killed on duty and to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)- foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea,oferã un buchet de flori soþiei eroului sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (Minister of National Defence, Gabriel Oprea offers flowers to (post mortem) Second Lieutenant Claudiu Chira's wife- foto Petricã Mihalache Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, discutã cu soþiile celor doi eroi (Minister of National Defence, Gabriel Oprea -speaking with the two heroes' wives)- foto Petricã Mihalache
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, se adresează rudelor eroilor căzuți la datorie și militarilor
Batalionului 21 Vânători de Munte (The Minister of National Defence addresses to the relatives of the
heroes killed on duty and to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1070 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea,oferă un buchet de flori
soției eroului sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (Minister of National Defence, Gabriel
Oprea offers flowers to (post mortem)
Second Lieutenant Claudiu Chira's wife- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 895 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, discută cu
soțiile celor doi eroi (Minister of National Defence,
Gabriel Oprea -speaking with the two heroes'
wives)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 594 ori.
Fraþii celor doi eroi, sergentul-major Mugurel Unguraº ºi fruntaºul Ovidiu Chira în faþa "Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte care ºi-au pierdut viaþa în teatre de operaþii” (The two heroes' brothers, Senior Sergeant Mugurel Unguras and NCO Ovidiu Chira, in front of the Monument of heroes of the 21st Mountain Battalion, killed on duty in the theaters of operations)- foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, ºi ºeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin,  depun o coroanã de flori în memoria eroilor (Minister of National Defence, Gabriel Oprea and chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin - laying wreath  in the heores'memory)-foto Petricã Mihalache Ambasadorul S.U.A. în România pe timpul discursului susþinut în faþa militarilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte (The USA Ambassador in Romania -addressing to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)- foto Petricã Mihalache
Frații celor doi eroi, sergentul-major Mugurel Unguraș și
fruntașul Ovidiu Chira în fața "Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători
de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” (The two heroes' brothers, Senior Sergeant Mugurel Unguras and
NCO Ovidiu Chira, in front of the Monument
of heroes of the 21st Mountain Battalion, killed on duty in the theaters of operations)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 813 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, și șeful Statului Major General
, amiral dr. Gheorghe Marin, depun o coroană de flori în memoria eroilor
(Minister of National Defence, Gabriel Oprea and chief of General Staff
, Admiral Gheorghe Marin
- laying wreath in the heores'memory)-foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 640 ori.
Ambasadorul S.U.A. în România pe timpul discursului susținut
în fața militarilor Batalionului 21 Vânători de Munte
(The USA Ambassador in Romania
-addressing to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)
- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 584 ori.
Ambasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmâneazã medalia „Steaua de Bronz” soþiei maiorului (p.m.)   (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein, hands over the "Bronze Star" medal to (post mortem) Major Vasile Iuliu Unguraº's wife) - foto Petricã MihalacheAmbasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmâneazã medalia „Steaua de Bronz” soþiei sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein, hands over the "Bronze Star" medal to the (post mortem)Second Lieutenant Claudiu Chire's wife - foto Petricã Mihalache
Ambasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmânează medalia
„Steaua de Bronz” soției maiorului
(p.m.) (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein,
hands over the "Bronze Star" medal to (post mortem)
Major Vasile Iuliu Unguraș's wife) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 781 ori.
Ambasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmânează medalia
„Steaua de Bronz” soției sublocotenentului (p.m.)
Claudiu Chira (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein,
hands over the "Bronze Star" medal to the (post mortem)Second
Lieutenant Claudiu Chire's wife - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 659 ori.