Ceremonia militară prilejuită de dezvelirea „Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” și de acordarea, de către ambasadorul SUA, a medaliilor „Steaua de Bronz” maiorului (p.m.) Vasile Iuliu Unguraș și sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The military ceremony to unveil the "Monument of the heroes of the 21st Mountain Battalion killed on duty in the theaters of operations" and the award of "Bronze Star" medals by the US Ambassador to Major Vasile Iuliu Unguras (post mortem) and Second Lieutenant Claudiu Chira (post mortem).

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea,oferã un buchet de flori soþiei eroului sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (Minister of National Defence, Gabriel Oprea offers flowers to (post mortem) Second Lieutenant Claudiu Chira's wife- foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea,oferă un buchet de flori
soției eroului sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (Minister of National Defence, Gabriel
Oprea offers flowers to (post mortem)
Second Lieutenant Claudiu Chira's wife- foto Petrică Mihalache