Ceremonia militară prilejuită de dezvelirea „Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” și de acordarea, de către ambasadorul SUA, a medaliilor „Steaua de Bronz” maiorului (p.m.) Vasile Iuliu Unguraș și sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The military ceremony to unveil the "Monument of the heroes of the 21st Mountain Battalion killed on duty in the theaters of operations" and the award of "Bronze Star" medals by the US Ambassador to Major Vasile Iuliu Unguras (post mortem) and Second Lieutenant Claudiu Chira (post mortem).

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, discutã cu soþiile celor doi eroi (Minister of National Defence, Gabriel Oprea -speaking with the two heroes' wives)- foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, discută cu
soțiile celor doi eroi (Minister of National Defence,
Gabriel Oprea -speaking with the two heroes'
wives)- foto Petrică Mihalache