Ceremonia militară prilejuită de dezvelirea „Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” și de acordarea, de către ambasadorul SUA, a medaliilor „Steaua de Bronz” maiorului (p.m.) Vasile Iuliu Unguraș și sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The military ceremony to unveil the "Monument of the heroes of the 21st Mountain Battalion killed on duty in the theaters of operations" and the award of "Bronze Star" medals by the US Ambassador to Major Vasile Iuliu Unguras (post mortem) and Second Lieutenant Claudiu Chira (post mortem).

Fraþii celor doi eroi, sergentul-major Mugurel Unguraº ºi fruntaºul Ovidiu Chira în faþa "Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte care ºi-au pierdut viaþa în teatre de operaþii” (The two heroes' brothers, Senior Sergeant Mugurel Unguras and NCO Ovidiu Chira, in front of the Monument of heroes of the 21st Mountain Battalion, killed on duty in the theaters of operations)- foto Petricã Mihalache

Frații celor doi eroi, sergentul-major Mugurel Unguraș și
fruntașul Ovidiu Chira în fața "Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători
de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” (The two heroes' brothers, Senior Sergeant Mugurel Unguras and
NCO Ovidiu Chira, in front of the Monument
of heroes of the 21st Mountain Battalion, killed on duty in the theaters of operations)- foto Petrică Mihalache