Ceremonia militară prilejuită de dezvelirea „Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” și de acordarea, de către ambasadorul SUA, a medaliilor „Steaua de Bronz” maiorului (p.m.) Vasile Iuliu Unguraș și sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The military ceremony to unveil the "Monument of the heroes of the 21st Mountain Battalion killed on duty in the theaters of operations" and the award of "Bronze Star" medals by the US Ambassador to Major Vasile Iuliu Unguras (post mortem) and Second Lieutenant Claudiu Chira (post mortem).

Ambasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmâneazã medalia „Steaua de Bronz” soþiei maiorului (p.m.)   (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein, hands over the "Bronze Star" medal to (post mortem) Major Vasile Iuliu Unguraº's wife) - foto Petricã Mihalache

Ambasadorul S.U.A. în România, Mark H. Gitenstein înmânează medalia
„Steaua de Bronz” soției maiorului
(p.m.) (The US Ambassador in Romania, Mark H. Gitenstein,
hands over the "Bronze Star" medal to (post mortem)
Major Vasile Iuliu Unguraș's wife) - foto Petrică Mihalache