Ceremonia militară prilejuită de dezvelirea „Monumentului eroilor Batalionului 21 Vânători de Munte care și-au pierdut viața în teatre de operații” și de acordarea, de către ambasadorul SUA, a medaliilor „Steaua de Bronz” maiorului (p.m.) Vasile Iuliu Unguraș și sublocotenentului (p.m.) Claudiu Chira (The military ceremony to unveil the "Monument of the heroes of the 21st Mountain Battalion killed on duty in the theaters of operations" and the award of "Bronze Star" medals by the US Ambassador to Major Vasile Iuliu Unguras (post mortem) and Second Lieutenant Claudiu Chira (post mortem).

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, se adreseazã rudelor eroilor cãzuþi la datorie ºi militarilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte (The Minister of National Defence addresses to the relatives of the heroes killed on duty and to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)- foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, se adresează rudelor eroilor căzuți la datorie și militarilor
Batalionului 21 Vânători de Munte (The Minister of National Defence addresses to the relatives of the
heroes killed on duty and to the soldiers of the 21st Mountain Battalion)- foto Petrică Mihalache