Ceremonia de sosire din teatrul de operații din Afganistan a Detașamentului OMLT

Generalul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT, îi felicitã pe militarii întorºi din Afganistan - foto SMFT

Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT, îi felicită pe militarii întorși din Afganistan - foto SMFT