Delegație militară chineză în vizită la M.Ap.N. (Military Chinese delegates in visit the MoND HQ)

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, a primit vizita oficialã a delegaþiei chineze (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, received the Chinese delegates in official visit)- foto Valentin Ciobârcã

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, a primit vizita oficială a delegației chineze (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, received the Chinese delegates in official visit)- foto Valentin Ciobârcă