Delegație militară chineză în vizită la M.Ap.N. (Military Chinese delegates in visit the MoND HQ)

Aspect de la inaugurarea laboratorului de învãþare a limbii chineze de la UNAp - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la inaugurarea laboratorului de învățare a limbii chineze de la UNAp - foto Valentin Ciobîrcă