Autoevaluarea activității Departamentului pentru politica de apărare și planificare pe anul 2009 (Self evaluation on 2009 of Department of Policy of Defence and Planning)

Aspecte de la ºedinþã (Aspect from the meeting) - foto Dumitru Toma

Aspecte de la ședință (Aspect from the meeting) - foto Dumitru Toma