Autoevaluarea activității Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică (Annual report on 2009 of the Department of Parliament Liaison and Public Information)

Aspect din timpul ºedinþei de autoevaluare (Aspect from the meeting)- foto Dumitru Toma

Aspect din timpul ședinței de autoevaluare (Aspect from the meeting)- foto Dumitru Toma