Sosirea aeronavei militare care a adus în þarã trupul neînsufleþit al eroului Florin Bãdiceanu (Aspect from the military ceremony- foto M.Ap.N.Aspect de la intonarea Imnului de Stat (Aspect from the military ceremony)- foto M.Ap.N.Aspect de la slujba religioasã  (Aspect from the religious ceremony)- foto M.Ap.N.
Sosirea aeronavei militare care a adus în țară trupul neînsuflețit al eroului Florin Bădiceanu (Aspect from the military ceremony- foto M.Ap.N.
Vizualizat: 696 ori.
Aspect de la intonarea Imnului de Stat (Aspect from the military ceremony)- foto M.Ap.N.
Vizualizat: 719 ori.
Aspect de la slujba religioasă (Aspect from the religious ceremony)- foto M.Ap.N.
Vizualizat: 690 ori.
Aspect de la citirea Decretului Preºedintelui României de decorare a eroului Florin Bãdiceanu (The hero Florin Bãdiceanu is post mortem awarded as provided by the Decree of the President of Romania)- foto M.Ap.N.Aspect din timpul discursului ministrului apãrãrii naþionale (The National Defence Minister delivers a speech)- foto M.Ap.N.
Aspect de la citirea Decretului Președintelui României de decorare a eroului Florin Bădiceanu (The hero Florin Bădiceanu is post mortem awarded as provided by the Decree of the President of Romania)- foto M.Ap.N.
Vizualizat: 748 ori.
Aspect din timpul discursului ministrului apărării naționale (The National Defence Minister delivers a speech)- foto M.Ap.N.
Vizualizat: 751 ori.