Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2009 (Annual report of the Ministry of National Defence activity on 2009)

Aspect de la primirea cu ceremonial de la Ministerul Apãrãrii Naþionale (Arrival ceremony of the President at the Ministry of National Defence) - foto Petricã Mihalache

Aspect de la primirea cu ceremonial de la Ministerul Apărării Naționale (Arrival ceremony of the President at the Ministry of National Defence) - foto Petrică Mihalache